دسر کدو حلوایی سرزمین مادری

  

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  Sun 8 Feb 2009ساعت   توسط سر آشپزان  | 

پاپ کورن (ذرت بو داده) کاراملی آمریکا

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  Mon 12 Jan 2009ساعت   توسط سر آشپزان  | 

تخمه کدوی کاراملی اروپای مرکزی (اتریش)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  Sun 11 Jan 2009ساعت   توسط سر آشپزان  | 

 سالاد سیب٬ گردو و خرما

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  Fri 9 Jan 2009ساعت   توسط سر آشپزان  | 

پودینگ حضرت نوح ( عاشوره )

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  Tue 6 Jan 2009ساعت   توسط سر آشپزان  |